Türkiye ve Irak’ın işbirliği PKK’ya büyük operasyon yolda

Feramuz ERDİN

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Gerçekleştirilen Güvenlik Mekanizması Görüşmesine İlişkin 14 Mart 2024 tarihli Ortak Sonuç Bildirisi yayınlandı. Burada özellikle dikkat çeken şu maddelerin Türkiye ile Irak’ın PKK konusunda ortak bir anlayış ve hatta belki de eylem birliği geliştirdiğini işaret ettiğini düşünebiliriz.

“Taraflar ayrıca, PKK’nın Türkiye ve Irak için güvenlik tehdidi teşkil ettiğinin altını çizmişler ve söz konusu örgütün Irak topraklarında mevcudiyet göstermesinin Irak Anayasası’nı ihlal ettiği anlamına geldiğini kayda geçirmişlerdir.

Türkiye, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından PKK’nın Irak’ta yasaklı bir örgüt olduğu yönünde alınan kararı memnuniyetle karşılamıştır.

Taraflar, Irak topraklarını kullanarak Türkiye’yi hedef alan örgüt ve uzantılarına yönelik alınması gereken önlemler konusunu istişare etmişlerdir.”

PKK’YA BÜYÜK OPERASYON İHTİMALİ

Son bir haftadır Türkiye’nin önce Kuzey Irak’ta sonra da Suriye’deki bölücü örgütten kaynaklanan güvenlik kaygıları nedeniyle geniş ve kalıcı askeri operasyonlar planladığı dile getiriliyordu. İç politik nedenlerden dolayı ABD’nin bölgeden çekilme ihtimalinin tekrar gündeme gelmesi bu ihtimali daha da güçlendiren bir unsur olarak ön plana çıkmıştı.

Türkiye tarafından ABD ve bölge ülkeleri arasında üst düzeyde yürütülen mekik diplomasisinin detayları ortaya çıktıkça böyle bir operasyonun hazırlıkları da açıkça görülebiliyor. Dünkü Türkiye – Irak hükümetlerinin mutabakatı da buna işaret ediyor.

TERÖR RİSKİ ARTAR MI?

Türkiye 40 yıldan fazla süredir çok ağır maddi ve manevi bedeller ödeyerek bölücü terör unsurları ile mücadele etmektedir. Bugün gelinen noktada adeta kangren haline gelen bu milli güvenlik sorununun artık toptan bertaraf edilmesi gerektiği konusunda kamuoyunda genel bir kanaat ve beklenti oluşmuştur.

Son gelişmeler karşısında PKK’nın sivil hedeflere karşı yeni bir terör dalgası planlayıp planlamadığı kolluk ve istihbarat birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda zaten değerlendirilecek ve gerekli hallerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Fakat her ne şart altında olursa olsun iş dünyasına ve kamuoyuna düşen şey eskisine göre biraz daha farkındalığı artırarak terörün kendisine alan yaratmasına imkân vermemektir. Halkın farkındalığı ve sürece fikren desteği terörle mücadelede en faydalı durumdur.

Bunun için de özellikle halkın toplu olarak bulunduğu yerlerdeki kamu ve özel sektör güvenlik risk analizlerinin acilen gözden geçirilerek güncellenmesi, güvenlik açıklarının kapatılması ve şüpheli tüm durumların anında kolluk birimleri ile paylaşılması gereklidir. Bunun haricinde, istihbarat ve kolluk birimlerinin zaten 7/24 esasına göre her yer ve şartta terörle mücadele ettikleri unutulmamalıdır. Objektif kriterlerle değerlendirildiğinde Türkiye pek çok ülkeden her zaman çok daha güvenlidir.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx